AMDK Fashion Film

Oriģinālā fashion rullīša ideja, scenārijs, lokācijas izvēle, aktieru izraudzīšana, autormūzikas uzrakstīšana, uzņemšana un pēcražošana.
Klients: AMDK

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GBP Agency" ir noslēdzis 2017.gada 13.jūlijā līgumu Nr. SKV-L-2017/441 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.