Lukoil Lux

Lidojošās lūkas, aktīvi darbojošās automobiļa motora grafika un animācija un reklāmas rullīša pēcražošana.
Klients: "Stink", Moscow

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GBP Agency" ir noslēdzis 2017.gada 13.jūlijā līgumu Nr. SKV-L-2017/441 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.