Enrina - Instandhaltung und Reinigung von Immobilien

Vollständiges Branding, Logo-Entwicklung, Website-Entwicklung.
Kunde: Sia Enrina
www: https://enrina.lv/
Wird teilen:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GBP Agency" ir noslēdzis 2017.gada 13.jūlijā līgumu Nr. SKV-L-2017/441 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.