IZPODNEBESNOJ

Vollständiges Branding, die Idee, geniale Musik, Texte, Website-Entwicklung und die Entwicklung eines Innenraums für eine Teestube zusammen mit dem ONLY Interior Studio.
Kunde: IZPODNEBESNOJ
www: https://www.izpodnebesnoj.com

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GBP Agency" ir noslēdzis 2017.gada 13.jūlijā līgumu Nr. SKV-L-2017/441 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.