Digital content Agency

We produce all types of digital content of any difficulty level, we analyze, determine the target audience and provide the most effective solutions for promoting your business online!

Design
Branding, package design, animation, graphics and identity
Video
Commercials, VFX, fashion video, video for social. networks, viral videos, green screen videos, presentations
SMM
SMO, management, marketing, creating engaging content, advertising campaigns
Web
SEO / SAO, Digital Strategy, UX, Web Design, programming

Start right now!

Get in touch! We are confident that we will help you get your business to a completely different level!

Contact Us

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GBP Agency" ir noslēdzis 2017.gada 13.jūlijā līgumu Nr. SKV-L-2017/441 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA "GBP Agency" 03.04.2024. noslēdza ar LIAA līgumu Nr.17.1-1-L-2024/186 par atbalsta saņemšanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu. Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027 pasākuma “Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai” Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas atbalsta virzieniem Eksporta atbalsta darbību plāna apakšprogrammā.