CARGOTENDER

Full brandings, kravu pārvadājumu tiešsaistes tenderu sistēmas izstrāde, ideja, aktieru izraudzīšana, prezentācijas rullīšu uzņemšana un pēcražošana.
Klients: Карготендер.ру
www: https://www.cargotenders.com

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GBP Agency" ir noslēdzis 2017.gada 13.jūlijā līgumu Nr. SKV-L-2017/441 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.