CARGOTENDER

Full branding, development of an online tender of the cargo transportation system, the concept, casting, shooting and post-production of presentation videos.
Client: Карготендер.ру
www: https://www.cargotenders.com

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GBP Agency" ir noslēdzis 2017.gada 13.jūlijā līgumu Nr. SKV-L-2017/441 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.